SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

新入会員の入会式 2024.02.26

 令和6年2月26日(月)伊藤秋子メンバーシップ委員会の司会進行で、新入会員松原利惠会員の入会式を執り行いました。高橋ゆき江会長より新会員ピン授与、新入会員松原利惠会員は力強いご挨拶をいただきました