SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

2023年度総会  入会式 2023.7.18 

会員100%出席での総会が無事終了しました。

又、新年度7月に新会員1名が入会されました。60代を若さに会員一同、喜びと期待で歓迎いたしました。