SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

2022年期総会・2023年期役員 就任式及び離任式 2023.7.27

2022年期総会及び2022年期役員離任式・2023年期役員就任式を開催いたしました。

会員18名中12名出席、大きな質疑なく滞りなく議事進行しました。