SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

ファンダーガバナーデー 2023.10.19

10月業務例会inアートホテル旭川 ファンダーガバナーデー 規約決議育成委員会の佐野委員長に千嘉代子様の功績を教えていただき、献茶をしました。