SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

2023.7.14大曲支援学校のクリーンアップに参加して

支援学校の「全校クリーンアップ」に会員8名が参加しました。天気も良く、全員心地良い汗を流してきました。