SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

国際ガールズデー 2020.10.12

北羽新報社記事

秋田県立 能代松陽高校に於いて、登校時 リーフレットとポケットティッシュを生徒さんに配布し、意識の啓発活動を行う。(会員6名、“S”クラブ当校書道部生徒)